ba


ba
ə. «bismillah» ifadəsinin ixtisarı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.